24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đình Quang ♂ ch
Cha Nguyễn Đình Tha ♂ ch

Mẹ

Ngô thị My ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Bái Thị ♀ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Nạng ♀ ch


Con
01. Nguyễn Đình Nhân ♂ ch
02. Nguyễn thị Trong ♀ ch
03. Nguyễn thị Du ♀ ch
04. Nguyễn thị Tương ♀ ch
05. Nguyễn Đình Đức ♂ ch