16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đình Nhân ♂ ch
Cha Nguyễn Đình Quang ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Nạng ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Trong ♀ ch
03 Nguyễn thị Du ♀ ch
04 Nguyễn thị Tương ♀ ch
05 Nguyễn Đình Đức ♂ ch

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn Đình Thành ♂ ch