10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Tương ♀ ch
Cha Nguyễn Đình Quang ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Nạng ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Đình Nhân ♂ ch
02 Nguyễn thị Trong ♀ ch
03 Nguyễn thị Du ♀ ch
05 Nguyễn Đình Đức ♂ ch