13
tháng Sáu, năm Giáp Thìn

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đình Đức ♂ ch
Cha Nguyễn Đình Quang ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Nạng ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Đình Nhân ♂ ch
02 Nguyễn thị Trong ♀ ch
03 Nguyễn thị Du ♀ ch
04 Nguyễn thị Tương ♀ ch

Vợ 1
Ngô thị Hạnh ♀ ch


Con
01. Nguyễn thị Trúc ♀ ch
02. Nguyễn Đình Chánh (Thành) ch

 

Vợ 2
Đinh thị Trung ♀ ch


Con
03. Nguyễn thị Trang ♀ ch
04. Nguyễn thị Phương ♀ ch
05. Nguyễn thị Khiêm ♀ ch
06. Nguyễn Đình Tân (Hưng) ch
07. Nguyễn thị Tri ♀ ch

 

Vợ 3
Nguyễn thị Liễu ♀ ch


Con
08. Nguyễn Đình Nghi ♂ ch

 

Vợ 4
Hồ thị Triều ♀ ch


Con
09. Nguyễn thị Hòa ♀ ch
10. Nguyễn Đình Hiến ♂ ch

 

Vợ 5
Hồ thị Đường Anh ♀ ch


Con
11. Nguyễn Đình Tường ♂ ch
12. Nguyễn Đình Thông ♂ ch
13. Nguyễn Đình Tu ♂ ch
14. Nguyễn thị Huấn ♀ ch
15. Nguyễn thị Hài ♀ ch
16. Nguyễn thị Quỳnh ♀ ch

 

Vợ 6
Trương thị Đỏ ♀ ch


Con
17. Nguyễn thị An ♀ ch
18. Nguyễn Đình Huy ♂ ch

 

Vợ 7
Lê thị Vịnh ♀ ch


Con
19. Nguyễn thị Vy ♀ ch