16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Trúc ♀ ch
Cha Nguyễn Đình Đức ♂ ch

Mẹ

Ngô thị Hạnh ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Đình Chánh (Thành) ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
03 Nguyễn thị Trang ♀ ch
04 Nguyễn thị Phương ♀ ch
05 Nguyễn thị Khiêm ♀ ch
06 Nguyễn Đình Tân (Hưng) ch
07 Nguyễn thị Tri ♀ ch
08 Nguyễn Đình Nghi ♂ ch
09 Nguyễn thị Hòa ♀ ch
10 Nguyễn Đình Hiến ♂ ch
11 Nguyễn Đình Tường ♂ ch
12 Nguyễn Đình Thông ♂ ch
13 Nguyễn Đình Tu ♂ ch
14 Nguyễn thị Huấn ♀ ch
15 Nguyễn thị Hài ♀ ch
16 Nguyễn thị Quỳnh ♀ ch
17 Nguyễn thị An ♀ ch
18 Nguyễn Đình Huy ♂ ch
19 Nguyễn thị Vy ♀ ch