21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đình Tân ♂ ch
Tên gọiHưng
 
Cha Nguyễn Đình Đức ♂ ch

Mẹ

Đinh thị Trung ♀ ch

Anh chị em ruột
03 Nguyễn thị Trang ♀ ch
04 Nguyễn thị Phương ♀ ch
05 Nguyễn thị Khiêm ♀ ch
07 Nguyễn thị Tri ♀ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn thị Trúc ♀ ch
02 Nguyễn Đình Chánh (Thành) ch
08 Nguyễn Đình Nghi ♂ ch
09 Nguyễn thị Hòa ♀ ch
10 Nguyễn Đình Hiến ♂ ch
11 Nguyễn Đình Tường ♂ ch
12 Nguyễn Đình Thông ♂ ch
13 Nguyễn Đình Tu ♂ ch
14 Nguyễn thị Huấn ♀ ch
15 Nguyễn thị Hài ♀ ch
16 Nguyễn thị Quỳnh ♀ ch
17 Nguyễn thị An ♀ ch
18 Nguyễn Đình Huy ♂ ch
19 Nguyễn thị Vy ♀ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Diệu ♀ ch


Con
01. Nguyễn Đình Thiều ♂ ch
02. Nguyễn Đình Long ♂ ch
03. Nguyễn Đình Diễn ♂ ch
04. Nguyễn thị Cẩm (Thiện Phi Tự Đức) ch
05. Nguyễn thị Hoan ♀ ch
06. Nguyễn thị Anh ♀ ch
07. Nguyễn thị Thanh ♀ ch

 

Vợ 2
Trần thị Nguyên ♀ ch


Con
08. Nguyễn thị Tú ♀ ch
09. Nguyễn Đình Khanh (cải Đống) ch
10. Nguyễn Đình Sỹ ♂ ch
11. Nguyễn Đình Tuấn (cải Cán) ch
12. Nguyễn thị Thăng ♀ ch

 

Vợ 3
Nguyễn thị Dần ♀ ch


Con
13. Nguyễn thị Lương ♀ ch

 

Vợ 4
Nguyễn thị Lê ♀ ch

 

Vợ 5
Nguyễn thị Thời ♀ ch

 

Vợ 6
Nguyễn thị Ngân ♀ ch

 

Vợ 7
Đổ thị Liên ♀ ch