6
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ thị Quyễn ♀
Cha Võ Phương ♂

Mẹ

Nguyễn thị Vĩnh ♀

Chồng 1
Nguyễn Tiếng Lực (Phát)


Con
01. Nguyễn văn Chấn ♂ ch
02. Nguyễn thị Kim Hưng ♀
03. Phillip Nguyễn (Phước)
04. Nguyễn văn Hùng ♂
05. Nguyễn văn Hữu ♂
06. Nguyễn Văn Hạnh ♂
07. Nguyễn văn Phú ♂
08. Nguyễn thị Kim Cúc ♀