21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Cẩm ♀ ch
Tên gọiThiện Phi Tự Đức
 
Cha Nguyễn Đình Tân (Hưng) ch

Mẹ

Nguyễn thị Diệu ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Đình Thiều ♂ ch
02 Nguyễn Đình Long ♂ ch
03 Nguyễn Đình Diễn ♂ ch
05 Nguyễn thị Hoan ♀ ch
06 Nguyễn thị Anh ♀ ch
07 Nguyễn thị Thanh ♀ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
08 Nguyễn thị Tú ♀ ch
09 Nguyễn Đình Khanh (cải Đống) ch
10 Nguyễn Đình Sỹ ♂ ch
11 Nguyễn Đình Tuấn (cải Cán) ch
12 Nguyễn thị Thăng ♀ ch
13 Nguyễn thị Lương ♀ ch