10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê Ngọc Quả ♂
Cha Lê Ngọc Duật ♂ ch

Mẹ

Hồ thị Sáu ♀

Anh chị em ruột
01 Lê thị Hồng Quyết ♀
03 Lê thị Hồng Phú ♀
04 Lê thị Hồng Trí ♀
05 Lê thị Hồng Duyên ♀

Vợ 1
Trần Hương Trà ♀


Con
01. Lê Nam Thắng ♂
02. Trần Lê Nam Quân ♂