21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Nguyên ♀ ch

Chồng 2
Nguyễn Đình Tân (Hưng) ch


Con
08. Nguyễn thị Tú ♀ ch
09. Nguyễn Đình Khanh (cải Đống) ch
10. Nguyễn Đình Sỹ ♂ ch
11. Nguyễn Đình Tuấn (cải Cán) ch
12. Nguyễn thị Thăng ♀ ch