15
tháng Năm, năm Giáp Thìn

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đình Tuấn ♂ ch
Tên gọicải Cán
 
Cha Nguyễn Đình Tân (Hưng) ch

Mẹ

Trần thị Nguyên ♀ ch

Anh chị em ruột
08 Nguyễn thị Tú ♀ ch
09 Nguyễn Đình Khanh (cải Đống) ch
10 Nguyễn Đình Sỹ ♂ ch
12 Nguyễn thị Thăng ♀ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn Đình Thiều ♂ ch
02 Nguyễn Đình Long ♂ ch
03 Nguyễn Đình Diễn ♂ ch
04 Nguyễn thị Cẩm (Thiện Phi Tự Đức) ch
05 Nguyễn thị Hoan ♀ ch
06 Nguyễn thị Anh ♀ ch
07 Nguyễn thị Thanh ♀ ch
13 Nguyễn thị Lương ♀ ch