18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Hồng Trí ♀
Cha Lê Ngọc Duật ♂ ch

Mẹ

Hồ thị Sáu ♀

Anh chị em ruột
01 Lê thị Hồng Quyết ♀
02 Lê Ngọc Quả ♂
03 Lê thị Hồng Phú ♀
05 Lê thị Hồng Duyên ♀

Chồng 1
Tạ Công Hiền ♂


Con
01. Tạ Công Minh ♂
02. Tạ Tú Quỳnh ♀