22
tháng Tư, năm Giáp Thìn

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đình Toản ♂ ch
Cha Nguyễn Đình Long ♂ ch

Mẹ

thi Chi ♀ ch


Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn thị Khuê ♀ ch
02 Nguyễn thị Giao ♀ ch
03 Nguyễn Đình Thiều ♂ ch
04 Nguyễn Đình Thuật ♂ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Yến ♀ ch


Con
01. Nguyễn Đình Hội ♂ ch
02. Nguyễn Đình Hiệp ♂ ch
03. Nguyễn Đình Thê ♂ ch