6
tháng Năm, năm Tân Sửu

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đình Hội ♂ ch
Cha Nguyễn Đình Toản ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Yến ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Đình Hiệp ♂ ch
03 Nguyễn Đình Thê ♂ ch