18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đình Ngọc Ánh ♀
Tên gọiXờm
 
Cha Nguyễn Đình Thân (Nô anh)

Mẹ

Nguyễn thị Huyền Châu ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Đình Đại Dương (Bôn)

Chồng 1
Phan Quốc Hùng ♂


Con
01. Phan Nguyễn Hạ Nhi (Bơ)
02. Phan Nguyễn Anh Khoa (Bin)