6
tháng Năm, năm Tân Sửu

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phan Nguyễn Hạ Nhi ♀
Tên gọi
 
Cha Phan Quốc Hùng ♂

Mẹ

Nguyễn Đình Ngọc Ánh (Xờm)

Anh chị em ruột
02 Phan Nguyễn Anh Khoa (Bin)