16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phan Nguyễn Anh Khoa ♂
Tên gọiBin
 
Cha Phan Quốc Hùng ♂

Mẹ

Nguyễn Đình Ngọc Ánh (Xờm)

Anh chị em ruột
01 Phan Nguyễn Hạ Nhi (Bơ)