25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Như Ý ♀
Tên gọi
 
Cha Nguyễn Đình Thiện ♂

Mẹ

Hồ thị Kim Loan ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Như Nguyện (Tóp)
03 Nguyễn thị Như Quỳnh (bé ba)

Chồng 1
Mai văn Thanh ♂


Con
01. Mai Nguyễn Hoàng Thành (Rum)
02. Mai Nguyễn Hoàng Đạt (Ca)