10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trương thị Liên ♀
Tên gọiLin
 
Cha Trương Thạnh ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Dầu (Lin) ch

Chồng 1
Trần Hoà ♂


Con
01. Trần thị Ngọc Bích (bé chị)
02. Trần thị Hoàng Bích (bé em)
03. Trần Đình Tỵ ♂