10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Như Quỳnh ♀
Tên gọibé ba
 
Cha Nguyễn Đình Thiện ♂

Mẹ

Hồ thị Kim Loan ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Như Ý (Bé)
02 Nguyễn thị Như Nguyện (Tóp)

Chồng 1
Võ Phước Trí ♂


Con
01. Võ Nguyễn Khánh Ngọc (Alen)
02. Võ Nguyễn Khánh Hân (Alin)