18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đình Đại Phúc ♂
Tên gọiRôn
 
Cha Nguyễn Đình Hải (Bi)

Mẹ

Nguyễn thị Kim Tuyến (Hằng)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Ngọc Sương (La)