24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê Trung ♂
Tên gọiRi
 
Cha Lê Nam (Tý)

Mẹ

Nguyễn thị Hồng (Chún)

Anh chị em ruột
02 Lê Ngọc Thành (Pha)
03 Lê thị Kim Dung (Muội)
04 Lê thị Kim Hoàn ♀

Vợ 1
Tôn Nữ Trang Thủy ♀


Con
01. Lê Nữ Viên Phương (Sim)