10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê Ngọc Thành ♂
Tên gọiPha
 
Cha Lê Nam (Tý)

Mẹ

Nguyễn thị Hồng (Chún)

Anh chị em ruột
01 Lê Trung (Ri)
03 Lê thị Kim Dung (Muội)
04 Lê thị Kim Hoàn ♀

Vợ 1
Huỳnh thị A Tuyền ♀


Con
01. Lê Nhật Quân ♂