25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Phước Yên - Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đình Dũng ♂ ch
Tên gọiRin
 
Cha Nguyễn Đình Bá (Thưỡng)

Mẹ

Hồ thị Hòa ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Đình Thân (Nô anh)
02 Nguyễn Đình Thiện ♂
03 Nguyễn Đình Tùng (Ky)
04 Nguyễn Đình Lộc (Nô em)
05 Nguyễn thị Hoa (Tý)
06 Nguyễn thị Hồng (Chún)
07 Nguyễn Đình Hải (Bi)
08 Nguyễn Đình Phước (Cu em)
09 Nguyễn thị Hạnh (Ty chị)
10 Nguyễn thị Loan (Ty em)
12 Nguyễn thị Tâm (Ty)
13 Nguyễn thị Thảo (Tít)

Vợ 1
Phạm thị Thiên Trang (Na)


Con
01. Nguyễn thị Thiên Hương (Nai)
02. Nguyễn Đình Cường (Tom)
03. Nguyễn Đình Thạnh (Banh)
04. Nguyễn Đình Phát (Bom)