16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Lâm Hạ - Đức Phong, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm Chí ♂ ch
Cha Phạm Khối ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Tăng (tám Tăng)

Anh chị em ruột
01 Phạm thị Huy ♀
03 Phạm Đức ♂
04 Phạm thị Hạnh ♀
05 Phạm Thành ♂
06 Phạm Tâm ♂
07 Phạm thị Sự ♀
08 Phạm thị Ánh ♀