15
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê Tấn Tiến ♂
Cha Lê Xanh (Đức Thắng)

Mẹ

Huỳnh thị Bích Phương ♀

Anh chị em ruột
02 Lê Tấn Phát ♂
03 Lê thị Tấn Tài ♀
04 Lê thị Mỹ Lộc ♀