10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Hồ thị Tuồng ♀ ch
Tên gọiKim
 
Cha Hồ Tít (Trân) ch

Mẹ

Nguyễn thị Thường (Trân) ch

Anh chị em ruột
01 Hồ Trân ♂ ch
04 Hồ Thơ (Cư) ch
06 Hồ Thế ♂ ch
09 Hồ thị Thể ♀

Chồng 1
Võ Cựa ♂ ch


Con
02. Võ thị Kim ♀ ch
03. Võ Bốn (Bốn)

Chồng không rõ 

Con
04. Huỳnh Láng ♂