30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Nghĩa ♂
Cha Nguyễn Ngọc Đại ♂ ch

Mẹ

Lê thị Hiệp ♀

Anh chị em ruột
03 Nguyễn Ngọc Minh ♂
04 Nguyễn thị Ngọc Lài ♀
05 Nguyễn Ngọc Châu ♂ ch

Vợ 1
Hoàng thị Thuỳ Trang ♀


Con
01. Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo ♀
02. Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi ♀
03. Nguyễn Ngọc Kha ♂