7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Kim Phượng ♀
Cha Nguyễn văn Anh ♂

Mẹ

Đặng thị Kim ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn văn Vũ ♂
03 Nguyễn văn Luân ♂

Chồng 1
Dương Ngọc Kiệt ♂


Con
01. Dương Ngọc Hoàng ♂
02. Dương Ngọc Hiệp ♂