21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Vũ ♂
Cha Nguyễn văn Anh ♂

Mẹ

Đặng thị Kim ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Kim Phượng ♀
03 Nguyễn văn Luân ♂