24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Mậu ♀ ch
Tên gọiĐịnh
 
Cha Trần Xuân (Mậu) ch

Mẹ

Nguyễn thị Cũng (Mậu) ch

Anh chị em ruột
02 Trần thị Mầu ♀ ch

Chồng 1
Nguyễn Định ♂ ch


Con
01. Nguyễn Định (Ngọc)
02. Nguyễn Liệu (Bảo)
03. Nguyễn Thư ♂ ch
04. Nguyễn Dư (Hùng)
05. Nguyễn thị Huế ♀
06. Nguyễn Mạnh Cường ♂