19
tháng Giêng, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ Bốn ♂
Tên gọiBốn
 
Cha Võ Cựa ♂ ch

Mẹ

Hồ thị Tuồng (Kim) ch

Anh chị em ruột
02 Võ thị Kim ♀ ch

Anh chị em cùng mẹ khác cha
04 Huỳnh Láng ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Lan (chị Bốn)


Con
01. Võ thị Phường ♀
02. Võ thị Chi ♀
03. Võ Tấn Phát ♂
04. Võ thị Tuyển ♀