7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hứng ♂
Cha Nguyễn Ba ♂ ch

Mẹ

Trần thị Sử ♀ ch

Vợ 1
Trần thị Dưỡng ♀


Con
01. Nguyễn thị Hằng Nga ♀
02. Nguyễn Trọng Như Ý ♂