9
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Hồ Thế ♂ ch
Cha Hồ Tít (Trân) ch

Mẹ

Nguyễn thị Thường (Trân) ch

Anh chị em ruột
01 Hồ Trân ♂ ch
04 Hồ Thơ (Cư) ch
05 Hồ thị Tuồng (Kim) ch
09 Hồ thị Thể ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Vàng ♀


Con
01. Hồ thị Búp ♀ ch
02. Hồ thị Bê ♀
03. Hồ Hoàng (Soại)
04. Hồ Tích ♂
05. Hồ thị Trữ ♀
06. Hồ Lời ♂