8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Dư ♂
Tên gọiHùng
 
Cha Nguyễn Định ♂ ch

Mẹ

Trần thị Mậu (Định) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Định (Ngọc)
02 Nguyễn Liệu (Bảo)
03 Nguyễn Thư ♂ ch
05 Nguyễn thị Huế ♀
06 Nguyễn Mạnh Cường ♂

Vợ 1
Huỳnh thị Bảy ♀


Con
01. Nguyễn Huỳnh ♂
02. Nguyễn Mạnh Đức ♂
03. Nguyễn Mạnh Phát ♂