7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Phẩm ♂ ch
Cha Trần Lộ ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Mến (Phẩm) ch

Anh chị em ruột
02 Trần văn Miên (3 Phấn)
03 Trần thị Xuân Hương ♀