10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần văn Miên ♂
Tên gọi3 Phấn
 
Cha Trần Lộ ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Mến (Phẩm) ch

Anh chị em ruột
01 Trần Phẩm ♂ ch
03 Trần thị Xuân Hương ♀

Vợ 1
Đặng thị Thái ♀


Con
01. Trần thị Hiền ♀
02. Trần thị Duyên ♀
03. Trần văn Vương ♂
04. Trần văn Đức ♂
05. Trần văn Trí ♂