19
tháng Năm, năm Canh Tý

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Đặng thị Thái ♀

Chồng 1
Trần văn Miên (3 Phấn)


Con
01. Trần thị Hiền ♀
02. Trần thị Duyên ♀
03. Trần văn Vương ♂
04. Trần văn Đức ♂
05. Trần văn Trí ♂