8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Định ♂
Tên gọiNgọc
 
Cha Nguyễn Định ♂ ch

Mẹ

Trần thị Mậu (Định) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Liệu (Bảo)
03 Nguyễn Thư ♂ ch
04 Nguyễn Dư (Hùng)
05 Nguyễn thị Huế ♀
06 Nguyễn Mạnh Cường ♂