20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Trần Bảo Khang ♂
Cha Nguyễn Ngọc Bảo ♂

Mẹ

Trần Lê Cẩm Vân (Thanh Trà)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Trần Bảo Ngọc ♀