21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Hồ thị Búp ♀ ch
Cha Hồ Thế ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Vàng ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Hồ thị Bê ♀
03 Hồ Hoàng (Soại)
04 Hồ Tích ♂
05 Hồ thị Trữ ♀
06 Hồ Lời ♂

Chồng 1
Nguyễn Hiển ♂


Con
01. Nguyễn văn Trường ♂
02. Nguyễn thị Thuý Lê ♀
03. Nguyễn thị Thuý Lựu ♀
04. Nguyễn thị Luyến ♀