16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Lâm ♂
Cha Nguyễn Lạc (10 Lạc)

Mẹ

Võ thị Hương ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Lan ♀
03 Nguyễn văn Nhất ♂
04 Nguyễn thị Yến ♀
05 Nguyễn văn Nguyên ♂
06 Nguyễn thị Nguyệt ♀
07 Nguyễn văn Linh ♂

Vợ 1
Hồ thị Bê ♀


Con
01. Nguyễn thị Thu Diễm ♀
02. Nguyễn thị Thùy Dương ♀
03. Nguyễn thị Thùy Duyên ♀