4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Yến ♀
Cha Nguyễn Lạc (10 Lạc)

Mẹ

Võ thị Hương ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Lâm ♂
02 Nguyễn thị Lan ♀
03 Nguyễn văn Nhất ♂
05 Nguyễn văn Nguyên ♂
06 Nguyễn thị Nguyệt ♀
07 Nguyễn văn Linh ♂