21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Thanh Thúy ♀
Cha Nguyễn Trọng Lộc ♂

Mẹ

Nguyễn thị Minh ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Lệ Thảo ♀
03 Nguyễn thị Thanh Trúc ♀
04 Nguyễn Thanh Trí ♂