21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phillip Nguyễn ♂
Tên gọiPhước
 
Cha Nguyễn Tiếng Lực (Phát)

Mẹ

Võ thị Quyễn ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Chấn ♂ ch
02 Nguyễn thị Kim Hưng ♀
04 Nguyễn văn Hùng ♂
05 Nguyễn văn Hữu ♂
06 Nguyễn Văn Hạnh ♂
07 Nguyễn văn Phú ♂
08 Nguyễn thị Kim Cúc ♀

Vợ 1
Lâm Leeanne (Mỹ Thảo)


Con
01. Brandon Nguyễn (Vinh)
02. Andrew Nguyễn (Sang)
03. Jason Nguyễn (Đạt)