10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Miền ♂ ch
Cha Cao tổ Nguyễn Hiển ♂ ch

Mẹ

không rõ ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Thị Thể ♀ ch

Vợ 1
Đặng thị Miền ♀ ch


Con
01. Nguyễn Miền (Khôi) ch
02. Nguyễn Bớm (Sợi) ch
03. Nguyễn Năng (Hoa) ch
04. Nguyễn thị Găng (Kiều) ch