9
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Hồ thị Bê ♀
Cha Hồ Thế ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Vàng ♀

Anh chị em ruột
01 Hồ thị Búp ♀ ch
03 Hồ Hoàng (Soại)
04 Hồ Tích ♂
05 Hồ thị Trữ ♀
06 Hồ Lời ♂

Chồng 1
Ngô Khanh ♂


Con
01. Ngô Thanh Việt ♂
02. Ngô Minh Vương ♂