21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Minh Nghĩa ♂
Cha Nguyễn Năng (Hoa) ch

Mẹ

Phạm thị Ngọc (Hoa) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Trung Hoa ♂ ch
02 Nguyễn thị Búp ♀
05 Nguyễn Xa ♂
06 Nguyễn thị Mai ♀

Vợ 1
Trần thị Kim Liên ♀


Con
01. Nguyễn thị Kim Luyến ♀
02. Nguyễn Lưu ♂
03. Nguyễn thị Kim Luyện ♀