12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đó ♂ ch
Tên gọiRày
 
Cha Nguyễn Đó (Rằm) ch

Mẹ

không rõ ♀ ch

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn Rày (Sành) ch
02. Nguyễn Mau ♂ ch