20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tới ♂ ch
Tên gọi2 Xử
 
Cha Nguyễn Gẵng ♂ ch

Mẹ

không rõ ♀ ch

Vợ 1
Trương thị Tới ♀ ch


Con
01. Nguyễn Xử ♂ ch
02. Nguyễn Sẳn ♂ ch